Kết quả tìm kiếm cho: tủ nấu cơm

Tủ nấu cơm Điện Fushima 24 Khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 24 khay
 • Lượng điện tiêu thụ: 24Kw – 220v / 380v
 • Kích thước: 1400 x 680 x 1520(mm)
 • Thời gian: 60 – 70 phút
 • Công suất nấu: 100kg – 120kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Made in: Taiwan

Tủ nấu cơm Gas Fushima 24 Khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 24 khay
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1 kg/Mẻ/buồng
 • Kích thước: 1400 x 680 x 1720(mm)
 • Thời gian: 60 – 70 phút
 • Công suất nấu: 100kg – 120kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Made in: Taiwan

Tủ nấu cơm Gas Fushima 24 Khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 24 khay
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1 kg/Mẻ/buồng
 • Kích thước: 1400 x 680 x 1720(mm)
 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 24 khay
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1 kg/Mẻ/buồng
 • Kích thước: 1400 x 680 x 1720(mm)
 • Thời gian: 45 – 60 phút
 • Công suất nấu: 72kg đến 96kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Made in: Taiwan

Tủ nấu cơm Gas Fushima 12 Khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 12 khay
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1 kg/Mẻ
 • Kích thước: 700 x 680 x 1720(mm)
 • Thời gian: 60 – 70 phút
 • Công suất nấu: 60kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Made in: Taiwan

Tủ nấu cơm Gas Fushima 12 Khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 12 khay
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1 kg/Mẻ
 • Kích thước: 700 x 680 x 1720(mm)
 • hời gian: 45 – 60 phút
 • Công suất nấu: 36kg đến 48kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Made in: Taiwan

Tủ nấu cơm Gas Điện Fushima 6 khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 6 khay
 • Lượng điện tiêu thụ: 9kw/buồng – 1 buồng
 • Điện áp: 220V – 380V
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1kg/mẻ
 • Kích thước: 700 x 650 x 1220(mm)
 • Thời gian: 45 – 60 phút
 • Công suất nấu: 18kg đến 24kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Lưu ý: Tủ lòng trong 304, Khay 304 giá 16,500,000‬ đ
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Tủ nấu cơm Gas Điện Fushima 8 khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 8 khay
 • Lượng điện tiêu thụ: 9kw/buồng – 1 buồng
 • Điện áp: 220v-380v
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1kg/mẻ
 • Kích thước: 700 x 650 x 1340(mm)
 • Thời gian: 45 – 60 phút
 • Công suất nấu: 24kg đến 32kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Lưu ý: Tủ lòng trong 304, Khay 304 giá ‭17,600,000 đ
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Tủ nấu cơm Gas Điện Fushima 10 khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 10 khay
 • Lượng điện tiêu thụ: 12kw/buồng – 1 buồng
 • Điện áp: 220v-380v
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1kg/mẻ
 • Kích thước: 700 x 650 x 1560(mm)
 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 10 khay
 • Lượng điện tiêu thụ: 12kw/buồng – 1 buồng
 • Điện áp: 220v-380v
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1kg/mẻ
 • Kích thước: 700 x 650 x 1560(mm)
 • Thời gian: 45 – 60 phút
 • Công suất nấu: 30kg đến 40kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Lưu ý: Tủ lòng trong 304, Khay 304 giá ‭20,500,000‬ đ
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Tủ nấu cơm Gas Điện Fushima 12 khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 12 khay
 • Lượng điện tiêu thụ: 12kw/buồng – 1 buồng
 • Điện áp: 220v-380v
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h – 1kg/mẻ
 • Kích thước: 700 x 650 x 1720(mm)
 • hời gian: 45 – 60 phút
 • Công suất nấu: 36kg đến 48kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Lưu ý: Tủ lòng trong 304, Khay 304 giá ‭21,400,000‬ đ
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Tủ nấu cơm Gas Điện Fushima 20 khay

 • Được tạo ra bởi: Fushima of Japan
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Số khay: 20 khay
 • Điện áp: 380v
 • Lượng điện tiêu thụ: 24kw/buồng – 2 buồng
 • Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h/buồng – 1kg/mẻ/buồng
 • Kích thước: 1400 x 650 x 1720(mm)
 • Thời gian: 45 – 60 phút
 • Công suất nấu: 60kg đến 80kg gạo
 • Bảo hành: 2 năm
 • Lưu ý: Tủ lòng trong 304, Khay 304 giá 33,000,000‬ đ
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT