Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 6 Cánh Quạt Gió

51.000.000Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 6 Cánh ( 1600 lít )

40.500.000Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 4 Cánh Quạt Gió

37.000.000Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ mát 2 Cánh quạt gió

27.000.000Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 4 Cánh ( 1000 lít )

26.500.000Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 2 Cánh ( 500 lít )

21.000.000Giá trên thị trường: