Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 1600 lít

40.500.000Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 1000 lít

26.500.000Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 500 lít

21.000.000Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 6 Cánh

0Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ mát 2 Cánh

0Giá trên thị trường:

Tủ Mát Công Nghiệp Fushima

Tủ Mát 4 Cánh

0Giá trên thị trường: