FSM2000 Inox 304

Giá gốc: 331.500.000₫

255.000.000₫

(57)

4885

FSM1000 Inox 304

Giá gốc: 204.100.000₫

157.000.000₫

(62)

5837

FSM500 Inox 304

Giá gốc: 158.600.000₫

122.000.000₫

(54)

2523

FSM400 Inox 304

Giá gốc: 130.000.000₫

100.000.000₫

(53)

2593

FSM300 Inox 304

Giá gốc: 100.100.000₫

77.000.000₫

(52)

1707

FSM200 Inox 304

Giá gốc: 84.500.000₫

65.000.000₫

(53)

2122

FSM150 Inox 304

Giá gốc: 59.040.000₫

48.000.000₫

(1)

265

FSM100 Inox 304

Giá gốc: 46.125.000₫

37.500.000₫

(54)

4830

FSM2000 Inox 201

Giá gốc: 260.000.000₫

221.000.000₫

(46)

1038

FSM1000 Inox 201

Giá gốc: 157.000.000₫

133.450.000₫

(50)

1055

FSM500 Inox 201

Giá gốc: 122.000.000₫

103.700.000₫

(44)

552

FSM400 Inox 201

Giá gốc: 100.000.000₫

85.000.000₫

(46)

691

FSM300 Inox 201

Giá gốc: 77.000.000₫

65.450.000₫

(45)

677

FSM200 Inox 201

Giá gốc: 65.000.000₫

55.250.000₫

(45)

916

FSM100 Inox 201

Giá gốc: 37.500.000₫

31.875.000₫

(50)

1216

FSM50 Inox 201

Giá gốc: 30.500.000₫

25.925.000₫

(43)

1110

Tủ Mát 1600 lít

39.500.000₫

(54)

1461

Tủ Mát 1000 lít

25.500.000₫

(136)

3159

Tủ Mát 500 lít

20.000.000₫

(58)

910

Tủ Mát 6 Cánh

Liên Hệ

(54)

362

Tủ Mát 4 Cánh

Liên Hệ

(58)

427

Tủ mát 2 Cánh

Liên Hệ

(52)

354

BL 3 cánh kính 1,8m

24.000.000₫

(53)

2370

BL 3 cánh inox 1,8m

23.500.000₫

(2)

3356

BL 2 cánh kính 1,5m

23.500.000₫

(60)

4487

BL 2 cánh inox 1,5m

23.000.000₫

(52)

1595

BL 2 cánh inox 1,2m

21.800.000₫

(54)

1291

BL 2 cánh kính 1,2m

22.300.000₫

(51)

2164

Tủ Bàn Lạnh 3 Cánh Inox

Liên Hệ

(52)

311

Tủ Bàn Lạnh 4 Cánh Kính

Liên Hệ

(52)

212

Ấn tượng về Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Fushima