FSM2000 Inox 304

Giá gốc: 331.500.000₫

255.000.000₫

(56)

4282

FSM1000 Inox 304

Giá gốc: 204.100.000₫

157.000.000₫

(62)

4977

FSM500 Inox 304

Giá gốc: 158.600.000₫

122.000.000₫

(53)

2239

FSM400 Inox 304

Giá gốc: 130.000.000₫

100.000.000₫

(53)

2302

FSM300 Inox 304

Giá gốc: 100.100.000₫

77.000.000₫

(52)

1442

FSM200 Inox 304

Giá gốc: 84.500.000₫

65.000.000₫

(53)

1823

FSM150 Inox 304

Giá gốc: 59.040.000₫

48.000.000₫

(1)

23

FSM100 Inox 304

Giá gốc: 46.125.000₫

37.500.000₫

(54)

3936

FSM2000 Inox 201

Giá gốc: 260.000.000₫

221.000.000₫

(46)

941

FSM1000 Inox 201

Giá gốc: 157.000.000₫

133.450.000₫

(50)

962

FSM500 Inox 201

Giá gốc: 122.000.000₫

103.700.000₫

(44)

479

FSM400 Inox 201

Giá gốc: 100.000.000₫

85.000.000₫

(46)

634

FSM300 Inox 201

Giá gốc: 77.000.000₫

65.450.000₫

(45)

609

FSM200 Inox 201

Giá gốc: 65.000.000₫

55.250.000₫

(45)

827

FSM100 Inox 201

Giá gốc: 37.500.000₫

31.875.000₫

(50)

1104

FSM50 Inox 201

Giá gốc: 30.500.000₫

25.925.000₫

(43)

934

Tủ Mát 1600 lít

39.500.000₫

(54)

997

Tủ Mát 1000 lít

25.500.000₫

(133)

2064

Tủ Mát 500 lít

20.000.000₫

(58)

647

Tủ Mát 6 Cánh

Liên Hệ

(54)

286

Tủ Mát 4 Cánh

Liên Hệ

(58)

321

Tủ mát 2 Cánh

Liên Hệ

(52)

274

BL 3 cánh kính 1,8m

24.000.000₫

(53)

1304

BL 3 cánh inox 1,8m

23.500.000₫

(2)

2132

BL 2 cánh kính 1,5m

23.500.000₫

(60)

3465

BL 2 cánh inox 1,5m

23.000.000₫

(52)

1161

BL 2 cánh inox 1,2m

21.800.000₫

(54)

773

BL 2 cánh kính 1,2m

22.300.000₫

(51)

1295

Tủ Bàn Lạnh 3 Cánh Inox

Liên Hệ

(52)

216

Tủ Bàn Lạnh 4 Cánh Kính

Liên Hệ

(52)

160

Ấn tượng về Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Fushima