FSM2000 Inox 304

Giá gốc: 331.500.000₫

255.000.000₫

(56)

3852

FSM1000 Inox 304

Giá gốc: 204.100.000₫

157.000.000₫

(59)

4286

FSM500 Inox 304

Giá gốc: 158.600.000₫

122.000.000₫

(53)

1900

FSM400 Inox 304

Giá gốc: 130.000.000₫

100.000.000₫

(53)

2016

FSM300 Inox 304

Giá gốc: 100.100.000₫

77.000.000₫

(52)

1217

FSM200 Inox 304

Giá gốc: 84.500.000₫

65.000.000₫

(53)

1519

FSM100 Inox 304

Giá gốc: 48.750.000₫

37.500.000₫

(54)

3164

FSM50 Inox 304

Giá gốc: 39.650.000₫

30.500.000₫

(56)

4812

FSM2000 Inox 201

Giá gốc: 260.000.000₫

221.000.000₫

(46)

886

FSM1000 Inox 201

Giá gốc: 157.000.000₫

133.450.000₫

(50)

896

FSM500 Inox 201

Giá gốc: 122.000.000₫

103.700.000₫

(44)

425

FSM400 Inox 201

Giá gốc: 100.000.000₫

85.000.000₫

(46)

560

FSM300 Inox 201

Giá gốc: 77.000.000₫

65.450.000₫

(45)

536

FSM200 Inox 201

Giá gốc: 65.000.000₫

55.250.000₫

(45)

738

FSM100 Inox 201

Giá gốc: 37.500.000₫

31.875.000₫

(50)

988

FSM50 Inox 201

Giá gốc: 30.500.000₫

25.925.000₫

(43)

843

Tủ Mát 1600 lít

39.500.000₫

(54)

757

Tủ Mát 1000 lít

25.500.000₫

(133)

1492

Tủ Mát 500 lít

20.000.000₫

(58)

520

Tủ Mát 6 Cánh

Liên Hệ

(54)

231

Tủ Mát 4 Cánh

Liên Hệ

(58)

263

Tủ mát 2 Cánh

Liên Hệ

(52)

216

BL 3 cánh kính 1,8m

24.000.000₫

(53)

855

BL 3 cánh inox 1,8m

23.500.000₫

(2)

1433

BL 2 cánh kính 1,5m

23.500.000₫

(60)

2714

BL 2 cánh inox 1,5m

23.000.000₫

(51)

749

BL 2 cánh inox 1,2m

21.800.000₫

(54)

567

BL 2 cánh kính 1,2m

22.300.000₫

(51)

801

Tủ Bàn Lạnh 3 Cánh Inox

Liên Hệ

(52)

177

Tủ Bàn Lạnh 4 Cánh Kính

Liên Hệ

(52)

120

Ấn tượng về Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Fushima