FSM2000 Inox 304

Giá gốc: 331.500.000₫

255.000.000₫

(57)

5419

FSM1000 Inox 304

Giá gốc: 204.100.000₫

157.000.000₫

(62)

6361

FSM500 Inox 304

Giá gốc: 158.600.000₫

122.000.000₫

(54)

2727

FSM400 Inox 304

Giá gốc: 130.000.000₫

100.000.000₫

(53)

2862

FSM300 Inox 304

Giá gốc: 100.100.000₫

77.000.000₫

(53)

1841

FSM200 Inox 304

Giá gốc: 84.500.000₫

65.000.000₫

(53)

2338

FSM150 Inox 304

Giá gốc: 59.040.000₫

48.000.000₫

(1)

376

FSM100 Inox 304

Giá gốc: 46.125.000₫

37.500.000₫

(54)

5391

FSM2000 Inox 201

Giá gốc: 260.000.000₫

221.000.000₫

(46)

1111

FSM1000 Inox 201

Giá gốc: 157.000.000₫

133.450.000₫

(50)

1119

FSM500 Inox 201

Giá gốc: 122.000.000₫

103.700.000₫

(44)

586

FSM400 Inox 201

Giá gốc: 100.000.000₫

85.000.000₫

(46)

735

FSM300 Inox 201

Giá gốc: 77.000.000₫

65.450.000₫

(45)

710

FSM200 Inox 201

Giá gốc: 65.000.000₫

55.250.000₫

(45)

972

FSM100 Inox 201

Giá gốc: 37.500.000₫

31.875.000₫

(50)

1290

FSM50 Inox 201

Giá gốc: 30.500.000₫

25.925.000₫

(43)

1248

Tủ Mát 1600 lít

40.500.000₫

(54)

1797

Tủ Mát 1000 lít

26.500.000₫

(136)

3693

Tủ Mát 500 lít

21.000.000₫

(58)

1120

Tủ Mát 6 Cánh

Liên Hệ

(54)

399

Tủ Mát 4 Cánh

Liên Hệ

(58)

468

Tủ mát 2 Cánh

Liên Hệ

(52)

397

BL 3 cánh kính 1,8m

25.000.000₫

(53)

2627

BL 3 cánh inox 1,8m

24.500.000₫

(2)

3873

BL 2 cánh kính 1,5m

24.500.000₫

(60)

5240

BL 2 cánh inox 1,5m

24.000.000₫

(52)

1814

BL 2 cánh inox 1,2m

22.800.000₫

(54)

1493

BL 2 cánh kính 1,2m

23.300.000₫

(51)

2467

Tủ Bàn Lạnh 3 Cánh Inox

Liên Hệ

(52)

351

Tủ Bàn Lạnh 4 Cánh Kính

Liên Hệ

(52)

235

Ấn tượng về Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Fushima