Cửa hàng

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM2000

229.000.000Giá trên thị trường:

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM1000

149.000.000Giá trên thị trường:

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM500

111.000.000Giá trên thị trường:

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM400

95.000.000Giá trên thị trường:

Tủ Nấu Cơm FSM

Tủ cơm 24 khay gas inox 304

86.500.000Giá trên thị trường:
80.000.000Giá trên thị trường:
79.000.000Giá trên thị trường:

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM300

75.000.000Giá trên thị trường:
60.000.000Giá trên thị trường:
56.000.000Giá trên thị trường: