-23%

Máy Làm Đá Fushima Inox 304

Máy làm đá FSM2000 Inox 304

331.500.000 255.000.000Giá trên thị trường:
-15%

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM2000 Inox 201

260.000.000 221.000.000Giá trên thị trường:
-23%

Máy Làm Đá Fushima Inox 304

Máy làm đá FSM1000 Inox 304

204.100.000 157.000.000Giá trên thị trường:
-15%

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM1000 Inox 201

157.000.000 133.450.000Giá trên thị trường:
-23%

Máy Làm Đá Fushima Inox 304

Máy làm đá FSM500 Inox 304

158.600.000 122.000.000Giá trên thị trường:
-15%

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM500 Inox 201

122.000.000 103.700.000Giá trên thị trường:
-23%

Máy Làm Đá Fushima Inox 304

Máy làm đá FSM400 Inox 304

130.000.000 100.000.000Giá trên thị trường:
-15%

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM400 Inox 201

100.000.000 85.000.000Giá trên thị trường:
-23%

Máy Làm Đá Fushima Inox 304

Máy làm đá FSM300 Inox 304

100.100.000 77.000.000Giá trên thị trường:
-15%

Máy Làm Đá Fushima Inox 201

Máy làm đá FSM300 Inox 201

77.000.000 65.450.000Giá trên thị trường: